torsdag 6 juli 2017

2017-07-06 - Byggarbete

Vid ett tillfälle i början av maj fick jag klart för mig hur dåligt det är ställt med mångas kunskaper om vad man får och inte får göra med en kamera. Nedanstående bilder lades ut på Instagram och per automatik också på Facebook. Det dröjde inte någon längre stund innan en av de "medverkande" messade hotfullt och ställde krav om borttagning av bilderna. Dock är han endast med i en av bilderna och dessutom vänd från kameran varför man inte kan avgöra att det är han som är med i bilden.

Hade han nu haft vett att lugnt och sansat fråga mig om jag kanske kunde ta bort bilden hade det varit en sak, men när han var hotfull och dessutom inte har koll på lagstiftningen får bilden ligga kvar. Se eftertexten för några ord om vad som gäller vid fotografering på allmän plats och publicering på nätet.


Hastigt och lustigt när jag gick ut på balkongen för att betala skatt fick jag underhållning när Tempo-pojkarna skulle skruva ihop en utemöbel. En kvart senare kallades hjärntrusten in också och det var sedan 4 stycken byggare igång.


Efter en timmes skruvande är utemöbeln fortfarande inte monterad och man kan nu räkna till 5 stycken inblandade samt 3 åskådare.

Fotografering på allmän plats får göras fritt utan tillstånd från eventuella personer som kommer med i bilden och avseende publicering säger Datainspektionen att "publicering av till exempel namn och foton på personer på bloggar och sociala medier är i princip alltid tillåten." Endast om bilden används i reklamsyfte krävs tillåtelse av personerna i bilden.

Läs mer hos Datainspektionen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar